Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (2005 – 2007)

  • grafické práce (tvorba letáků, pop-up panel, pozvánek, ...)

  • DTP

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.